Bokning av resa
Det är säkrast att boka minst 24 timmar innan, 070-6603109. Är ni sent ute kan ni alltid chansa att ringa och fråga, det är inte omöjligt att det funkar i alla fall.
Bokning görs endast via telefon 070-6603109
Avbokningsregler

 • Avbokning kan göras fram till 24 timmar före avfärd utan debitering. 
 • Vid avbokning mindre än 24 timmar men mer än 4 timmar före beställd avresa debitera 50% av överenskommet pris. 
 • Vid avbokningar mindre än 4 timmar före avfärd debiteras hela resan enligt bokningen.
 • För att avbokningen ska anses ha skett ska den ha bekräftats av Storholmens sjötaxi via telefon eller mail.
 • En icke bekräftad avbokning anses ej ha avbokats och full debitering gäller.Storholmen Sjötaxi tar max 12 passagerare

Vad säger fartygssäkerhetslagen
Som passagerare räknas varje person ombord utom:

 • befälhavaren
 • övriga ombordanställda
 • de som befinner sig ombord på grund av arbete för fartygets räkning
 • de som befinner sig ombord i offentlig tjänsteförrättning som gäller fartyget
 • de som befinner sig ombord på grund av den verksamhet som bedrivs med fartyget
 • bärgare eller bärgares medhjälpare som följer med fartyget sedan detta drabbats av sjöolycka
 • personer som förs in till hamn efter att ha räddats ur sjönöd
 • barn som inte fyllt ett år.

Som passagerarfartyg räknas enligt Fartygssäkerhetslag (2003:364) alla fartyg som medför fler än tolv passagerare.